Beleidsplan en achtergrond informatie ANBI status

Beleidsplan Zuiderwind 2018 – 2025

Doelstelling en activiteiten van Blazersensemble Zuiderwind

Blazersensemble Zuiderwind is een blazersensemble, opgericht in de vorm van een stichting (Stichting Zuiderwind) in 2005. De leden zijn professionele musici uit Belgisch en Nederlands Limburg, die teven actief zijn in diverse orkesten en academies. De kern van het ensemble is een blaaskwintet. De samenstelling van het ensemble kan echter variëren, zo groeit het ensemble regelmatig uit tot een dubbelblaaskwintet, eventueel aangevuld met andere instrumenten al naar gelang de uitvoering.

De musici van Zuiderwind stellen zich ten doel een veelzijdig en uitdagend repertoire te spelen, kwaliteitsvolle muziek voor ieder publiek. Hierbij zijn zij op zoek naar de ware ensemblecultuur waarin hartstocht en uitdrukkingskracht hand in hand gaan met een weloverwogen gevoel voor kleur en stijl. Naast het spelen van klassieke composities richt Zuiderwind zich op het ontginnen van nieuw repertoire voor blazersensemble, waarbij samenwerking met andere kunstuitingen niet uit de weg wordt gegaan. Ook het arrangeren op maat is hen niet vreemd. Zuiderwind enthousiasmeert tevens jongeren met kunst- educatieprojecten.

Gedurende de afgelopen jaren heeft Zuiderwind diverse prachtige nieuwe producties in de markt gezet, waaronder Midzomernachtsdroom, Blowing in de wind, Jaoiterra, de Kleine Prins, en nog vele meer. Op de website staan de diverse producties met inhoud uitgebreid beschreven en toegelicht: www.zuiderwind.eu. Daarnaast is Zuiderwind continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe producties, met name in het kader van educatie en jeugd.

Blazersensemble Zuiderwind heeft, naast het doel om concerten te verzorgen op artistiek zeer hoog niveau, ook het doel muziektheater te verzorgen in de ruimste zin van het woord, waarin cross-over met andere kunstuitingen wordt gezocht, familietheater en educatie voor de jongeren en kinderen, en vooral ook grensoverschrijdende voorstellingen worden verzorgd (Nederland, België, Duitsland). Ondanks het hoge niveau van alle producties ontvangen de musici enkel een minimale kostenvergoeding per uitvoering, alle repetities verzorgen zij gratis. De bestuursleden zijn onbezoldigd. De voorbereidingen van de producties brengen echter steeds meer kosten met zich mee.

Deze vorm van kunstuiting en de groei in de producties brengen met zich mee dat Zuiderwind ook behoefte aan het zoeken naar financieringsmogelijkheden en subsidiemogelijkheden voor haar producties, om zo de kwaliteit van alle producties naar een nog hoger artistiek niveau te tillen, waardoor de programmering meer mogelijkheden gaat bieden voor theaters, impresario’s en concertzalen.

Doelstelling voor de jaren vanaf 2022 is dan ook op zoek te gaan naar nieuwe financieringsmogelijkheden, zodat de programmering en de producties uitgebreid kunnen worden.

De doelstelling van Zuiderwind blijkt uit lijst met concerten en activiteiten voor het verleden:

2019

 

Project Hans en Grietje                                                   17 februari                                                              Lanaken

Project Hans en Grietje                                                   19 februari                                                              Deurne

Carnavalsconcert                                                           24 februari                                                              Arcen

Project Hans en Grietje                                                   26 maart                                                                  Kerkrade

Project Hans en Grietjes                                                23 april                                                                      Antwerpen

PW                                                                                   29 maart                                                                  Maasmechelen

Project JAIO                                                                  28 april                                                                      Scherpenheuvel

IDW                                                                              7 juni                                                                           Maasmechelen

Midzomernachtconcert                                                  20 juni                                                      Aldeneik

FO Pro Organo                                                       16 juli                                                        Maastricht

FO Kunstdagen Wittem                                                   6 september                                        Wittem                

FO Jos Venken Genk                                          15 september                                     Genk

FO Jos Venken Lanklaar                                                   20 oktober                                                              Lanklaar

FO Oudsbergen                                                                      8 november                                          Oudsbergen

 

 

2020

 

Carnavalsconcert Arcen                                                 16 februari                                                              Arcen

Midzomernacht                                                                    afgelast                                                                     Aldeneik

Vriendenconcert                                                                  augustus                                                                  Maaseik

Notenkraker                                                          afgelast                                                                     Maastricht

Er was eens…                                                        afgelast

 

 

 

 

2021

 

Midzomernachtconcert                                                  21 juni                                                      Maaseik

Midzomernachtconcert                                                  19 september                                     Echt

IDW Zomerfestival                                                               22 september                                     Voerendaal

Midzomerconcert                                                                9 oktober                                                                  Roermond

Project de Kleine Prins                                                    24 oktober                                             Beringen

Project La Bete, Kunst in de Kamer       afgelast                                                                     Sittard

Fagotfestival                                                                           31 oktober                                             Maastricht

Project de Kleine Prins                                                    28 november                                       Bree

Kerstconcert                                                                           afgelast                                                                     Meerssen

De onderhandelingen met programma makers en theaters zijn op dit moment volop in beweging voor 2022, en op dit moment wordt gewerkt aan een cross over project voor Midzomernacht met beeld en geluid, en dans. Doelstelling is, naast de reguliere concertbezoekers en liefhebbers, continu op zoek te gaan naar nieuwe concert bezoekers. Dit wordt bereikt door het zoeken van samenwerking met andere kunstvormen, en het opzetten van jeugd- en educatieprojecten.

De wijze van verwerving van inkomsten

Zuiderwind verwerft de inkomsten nu uit de verkoop van de kaarten voor concerten en de vergoedingen van theaters, concertzalen en organisatoren voor de gegeven concerten. Daarnaast heeft Zuiderwind een beperkt aantal vaste en incidentele sponsoren.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Elk jaar maakt Zuiderwind een overzicht van inkomsten en uitgaven. Dit overzicht wordt ook per concert en per project opgemaakt, om vast te stellen of een project doorgang kan vinden. Uit de minimale reserves die worden opgebouwd kunnen de iets grotere projecten worden georganiseerd. In het begin van 2022 is Zuiderwind een project gestart om plannen te onderzoeken om tot nieuwe financieringsmogelijkheden te komen. Een van de mogelijkheden is een ingediend verzoek tot het verkrijgen van de ANBI status bij de Belastingdienst

De bestuurders zijn onbezoldigd, en de musici krijgen enkel een maximale vergoeding van 163 euro betaald per project.

 

 

 

Overige gegevens van Stichting Zuiderwind

Blazersensemble Zuiderwind is vormgegeven in de vorm van een stichting, met de statutaire naam “Stichting Zuiderwind” en kent een bestuur, bestaande uit 3 personen:

  • Erik Somers, voorzitter
  • Michelle Geerlings, secretaris
  • Miriam Michiels, penningmeester

Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden
Het vestigingsadres van Stichting Zuiderwind is: Beekstraat 6, 6017 AB Thorn, met als telefoonnummer 0475 56 8831

Het RSIN nummer is 816152135
Het btw nummer is NL816152135B01
Het inschrijvings-nummer van de Kamer van Koophandel is 12062998